Siri – Hallråas Karras

Reg.nr Namn Titel Meriter Hälsa
 S33489/98  Ohlsmyrens Plopp
 S33490/98   Ohlsmyrens Freja  J.  1 UKL, 1 AK, 2 SKL  HD A
 S33491/98  Ohlsmyrens Pigalle
 S33492/98  Ohlsmyrens Japp
 S33493/98  Ohlsmyrens Isa
 S33494/98  Ohlsmyrens Tyri-Vår  HD A

 

Stamtavla

NO JCH
Hallråas
Karras 
 NO JCH
Tarpans Joker Flink
 NO JCH
Boss av Lysne
Tarpans Tru
 Sue  Gurex Brann
 Botnfjellets She Is My Love
J. Siri   Equimark  US FT CHTomoka
Oscar´s Bronze Monel 
Skillevatnets Tinka  NO JCH
Sisu 
NO JCH
Skillevatnets Tine