PP High Five

.. give me a High Five .. !! .. han står här i sin rätta miljö men Hans-Erik envisas med att han funkar “over-all” .. som en bra hund gör ! Så en 3 Ökl fält lägger vi nu till mertlistan!

pphighfive