Peggy Sue

… å Peggy Sue är höstens “klippa” så långt, om än lite stort gående emellanåt .. nya fina ripor idag igen !

Peggy Sue står